0677 688 668 info@elacdm.com

E-Learn Academy

Za kurseve se prijavljujete tako što svoje podatke ostavite u predviđenom slobodnom polju, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Prijavite se odmah!

Info

Kontakt

e-mail adresa

info@elacdm.com
complaints@elacdm.com

Telefon

+381 677 688 668

Prema zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021)  E-Learn Academy donosi odluku da je lice za prijem reklamacija osnivač, Ivan Maksimović i da se reklamacije primaju telefonom na broj: 0677 688 668 ili putem elektronske pošte i to na adresu complaints@elacdm.com