0677 688 668 info@elacdm.com

E-Learn Academy

Za kurseve se prijavljujete tako što svoje podatke ostavite u predviđenom slobodnom polju, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Prijavite se odmah!

Info

Kontakt

e-mail adresa

info@elacdm.com
complaints@elacdm.com

Telefon

+381 677 688 668

Prema zakonu o zaštiti potrošača E-Learn Academy donosi odluku da se reklamacije primaju isključivo putem elektronske pošte i to na adresu complaints@elacdm.com

Sve uplate možete izvršiti na dinarski račun kod banke Intesa: IVAN MAKSIMOVIĆ PR E-LEARN ACADEMY PRIJEPOLJE, broj: 160-550871-52, šifra plaćanja: 221

Obavezno kao svrhu uplate navesti koja je usluga u pitanju (koji jezik i nivo, za grupnu nastavu i broj grupe).